Download deze gids als PDF

Klachtenregeling Primair Onderwijs

Deze klachtenregeling betreft klachten over gedragingen en beslissingen van en over een ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap: ouders, leerlingen, personeel en bevoegd gezag.
  • Op iedere basisschool is ten minste één [vertrouwens] contactpersoon die een klager kan verwijzen naar de [extern] vertrouwenspersoon. Deze contactpersoon is formeel benoemd door het bevoegd gezag.
  • Het bevoegd gezag beschikt over een extern vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt bij klachten. Voor onze scholen is dat mevrouw Heleen de Jong, te bereiken via [email protected]
  • De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Desgewenst begeleidt hij de klager bij de verdere procedure naar klachtencommissie of justitie. 
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. 
Onderwijsgeschillen    Postbus 85191       3508 AD Utrecht
Telefoon: (030) 280 95 90  E-mail: [email protected] 
  • Over de wijze en de termijn waarop u een klacht kunt indienen en de wijze en termijn waarop een klacht wordt behandeld vindt u uitgebreide informatie op de website www.onderwijsgeschillen.nl.
Samengevat:
  1. Scholen hebben een [intern vertrouwens] contactpersoon die voor eventuele doorverwijzing zorgt.
  2. Een bevoegd gezag heeft een schooloverstijgend [extern] vertrouwenspersoon  ABSA heeft mevrouw Bernadette Hes daarvoor gecontracteerd. 
  3. Een bevoegd gezag is verplicht zich aan te sluiten bij een klachtencommissie. ABSA is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijsgeschillen.

Het schoolbestuur, de ABSA Scholengroep 
Het bestuursbureau van ABSA is gevestigd op IJburg in de Frans Zieglerstraat 201, 1087 HN Amsterdam. Mevr Trix Derriks, directeur bestuurder, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en te bereiken via [email protected]