Download deze gids als PDF

School en schooltijden


Uitgangspunten
Onze school is een “gewone”  basisschool voor “bijzonder” onderwijs.
“Gewoon” moet vertaald worden in modern - klassikaal. Bij modern - klassikaal onderwijs gaan we ervan uit dat binnen de groep niveauverschillen tussen kinderen bestaan. Om aan te sluiten bij het niveau van de individuele leerling, is differentiatie binnen de groep belangrijk.
Wij staan open voor ieder kind en bereiden het binnen haar of zijn eigen mogelijkheden verstandelijk, creatief en sociaal voor op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ons onderwijs steeds in beweging. Tevens houden wij de effectiviteit van ons onderwijs in de gaten, zijn vernieuwend bezig en waarborgen goede zaken. Op school ligt vooral de nadruk op leren. Orde en discipline zorgen voor een goed leerklimaat. Wanneer in een gezellige, ontspannen sfeer, met duidelijke regels en afspraken, gewerkt kan worden, zullen wij ook het maximale uit de kinderen kunnen halen.
 
Door regelmatige toetsing houden we de vinger aan de pols. Niet alleen de leerprestaties zijn belangrijk; sociaal gedrag, verantwoordelijkheidsgevoel en streven naar zelfstandigheid van werken zijn belangrijke zaken. Daarnaast is er veel aandacht voor de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en kunst en cultuur. Dit komt o.a. tot uitdrukking in de aanstelling van twee vakleerkrachten: een voor beeldende vorming en een voor bewegingsonderwijs. Er is ook een cultuurcoördinator aangesteld. 

Richting
Basisschool Het Gein is een Algemeen Bijzondere Basisschool. Dat wil zeggen dat het geen openbare school is, niet met de gemeente als schoolbestuur, maar met een eigen schoolbestuur. Bijzonder wil zeggen dat de school geen bepaalde geloofsrichting vertegenwoordigt en ook geen bepaalde onderwijsstroming als bijv. Montessori, Dalton of Jenaplan.

Buurtschool
Basisschool Het Gein is een buurtschool en is 32 jaar geleden opgericht na initiatieven van ouders die hier in de buurt zijn komen wonen. De ouderparticipatie speelt op onze school nog steeds een belangrijke rol, o.a. door de oudervereniging, de commissies en de medezeggenschapsraad. Vele activiteiten in en om de school voor de kinderen kunnen hierdoor gerealiseerd worden.

Schoolgrootte
Dit schooljaar heeft de school 16 groepen, De school telt dit schooljaar aan het begin ± 370 kinderen. 

De groepsgrootte
Voor dit schooljaar streven we naar een maximum groepsgrootte voor de groepen 1/2 van 29 kinderen en voor de groepen 3 t/m 8 van 28 kinderen.

Het jaarklassensysteem
Op Basisschool Het Gein hanteren wij het jaarklassensysteem. Dit houdt in dat kinderen van dezelfde leeftijd met elkaar in een groep zitten, met uitzondering van de groepen 1/2 en 7/8.

De schooltijden
Voor de groepen 1 t/m 8 gelden de volgende schooltijden:
's Morgens: 08.30 - 11.45 uur
's Middags: 13.00 - 15.15 uur 
Woensdag: 08.30 - 12.15 uur

Pauzes
Rond tien uur hebben wij op school een kleine pauze. We eten dan gezamenlijk fruit, groente of een boterham en we drinken water uit de kraan, melk of thee zonder suiker e/o zoetstoffen. We vragen ouders om elke dag aan hun kind één stuk fruit, groente of een bruine boterham mee te geven. Wilt u de jongste kinderen s.v.p. schoongemaakt fruit meegeven? Kinderen kunnen op school water uit de kraan drinken.