Download deze gids als PDF

Schoolteam

Het team
De volgende leerkrachten zijn dit jaar schooljaar werkzaam in de groepen:

1/2A
 
Suzanne Steggerda
Tamar Levy
ma, di
wo, do, vr
1/2D
 
Lianne Luiten
Charlotte Wels
ma, di
wo, do, vr
1/2C
 
Thea Dirkse
Lianne Luiten
ma, di, do, vr
wo
1/2D
 
Elsje ten Have
Hillary Bendt
ma, do 1/2, vr
di, wo, do 1/2
1/2E
 
Carmen Vink
Yara Mintjens
ma, di, wo
do, vr

 

3A
 
Dagmar Rose
Myra de Vent
ma, di
wo, do, vr
3B Isabelle van Lanschot ma t/m vr
4A Sharon Smit
Suzanne Steggera
Dagmar Rose
ma, di, do, vr
wo
wo (1-2-2020)
4B Yvonne Vriend
Soraya Tambach
ma, di
wo, do, vr

 

5A Alwin Aarts ma t/m vr
5B Priya Somaroo ma t/m vr
6A Joke Slijters
Brigitte Brijbag
ma, di, do, vr
wo
6B
 
Riekie Tapperwijn
Brigitte Brijbag
ma, di, wo, vr
do

 

7A
 
Ruud Postma
Brigitte Brijbag
ma t/m do
vr
7B Wesley Wientjes ma t/m vr
8A Anne Volgenant
Natasja van der Kun
ma, di, wo, vr
do
8B Nikki Postma ma t/m vr

Daarnaast zijn de volgende personeelsleden werkzaam:

Interne begeleiding groepen 3 t/m 8 Carmen Hermens ma, di, do vr
Interne begeleiding groepen 3 t/m 8 Natasje van der Kun di, vr
Interne begeleiding groepen 1/2 Elsje ten Have di, do ochtend
Vakleerkracht gymnastiek Matthijs Zwaal ma t/m do
Vakleerkracht gymnastiek Laszlo van Erva vr
Extra ondersteuning Marlijn Lafarre in overleg
Onderwijsassistent / TSO Vera Nieuwendaal ma t/m vr
Onderwijsassistent Cora Moes ma t/m vr
Klassenassistent Sarda Bissumbhar ma t/m do
Klassenassistent Avtar Kaur ma t/m vr
Conciërge Gerard de Reuver wo
Administratief medewerker Louise Uriot ma, di, wo, vr
Adjunct-directeur Tony Janssen ma, di, do, vr
Directeur Richard Schuiling di t/m vr

Directie
Richard Schuiling is onze directeur en Tony Janssen is onze adjunct-directeur.

Bouwcoördinatoren
Onze bouwcoördinatoren voor de groepen 1 t/m 8 zijn Soraya Tambach, Riekie Tapperwijn en Ruud Postma. Lianne Luiten is de contactpersoon in de communicatie tussen de leerkrachten groepen 1/2 én het managementteam. Zij organiseren de bouwvergaderingen en coördineren de gang van zaken binnen de bouw(en).

Interne Begeleiding (IB)
Elsje ten Have, is de Interne Begeleider van de groepen 1/2. Carmen Hermens en Natasja van der Kun zijn de Interne Begeleiders van de groepen 3 t/m 8. De Interne Begeleiders bieden ondersteuning aan team, kinderen, ouders en onderhouden de contacten met externen. Zij vormen het ondersteuningsteam. Tevens coördineren zij het leerlingvolgsysteem en het zorgsysteem van de school.
Meer informatie over het ondersteuningssysteem is te vinden in ons Ondersteuningsdocument 2014-2018 (opvraagbaar bij de directie).

Onderwijsassistent
Op onze school zijn Cora Moes en Vera Nieuwendaal aangesteld als onderwijsassistent. Gedurende de week verrichten zij allerlei ondersteunende werkzaamheden. Bij ziekte, verlof o.i.d. zullen zij de desbetreffende groep opvangen. Een leerkracht houdt regelmatig toezicht in deze groep.

Klassenassistent
Op onze school zijn Avtar Kaur en Sarda Bissumbhar aangesteld als klassenassistent. Zij zijn vooral te vinden in de groepen 1/2/3. Gedurende de week verrichten zij allerlei ondersteunende werkzaamheden. Bij ziekte, verlof o.i.d. zullen zij de desbetreffende groep opvangen, onder leiding van een leerkracht die regelmatig toezicht houdt. Bij ziekte van meerdere leerkrachten kan het soms nodig zijn, ondanks de assistenten, een groep te verdelen. 

Stagiaires en LIO-ers
Wij vinden het onze taak jaarlijks stageplaatsen beschikbaar te stellen voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Ruim voor het nieuwe schooljaar start, inventariseren wij welke leerkrachten een stagiaire willen en welke groepen wij geschikt achten. Vervolgens wordt in overleg een verdeling gemaakt hoeveel eerste-, tweede-, derde- en vierdejaars wij kunnen plaatsen en in welke groepen. Wij hopen op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van toekomstige collega’s. Daarnaast maken wij gebruik van LIO-ers (=Leerkracht In Opleiding). Dit zijn vierdejaars Pabo studenten die in hun laatste jaar al deels zelfstandig voor een groep staan.

Vertrouwenspersonen
Onze school heeft voor de kinderen twee vertrouwenscontactpersonen, Anne Volgenant en Natasja van der Kun. Aan het begin van elk schooljaar gaan zij alle klassen langs om zich te introduceren en de kinderen op de hoogte te stellen van het begrip vertrouwenspersoon en hun taken. De kinderen kunnen zich zowel mondeling als schriftelijk tot de vertrouwenspersoon richten. Voor dit laatste kunnen zij gebruik maken van de speciaal hiervoor geplaatste brievenbus. Meer informatie is hierover is te vinden op de website van St. ABSA.

Kunst- en cultuurcommissie
De kunst- en cultuurcommissie en de directie hebben het cultuureducatiebeleidsplan opgesteld. Middels het aanbod dat hier uit vloeit, krijgen de kinderen een heel mooi basisaanbod op dit gebied.
De kunst- en cultuurcommissieleden bewaken de voortgang, onderhouden de contacten met culturele instellingen en kunstenaars en coördineren de culturele activiteiten op school.