Oudervereniging

Deze enthousiaste groep ouders heeft als doel het plezier op school zo veel mogelijk te ondersteunen door het organiseren van allerlei leuke activiteiten.

Oudervereniging Het Gein
De oudervereniging, kortweg OV, heeft als doel het plezier op school zo veel mogelijk te ondersteunen en heeft zich georganiseerd in verschillende teams. Deze bestaan uit enthousiaste ouders die zich op vrijwillige basis inspannen om de school zo leuk en prettig mogelijk te maken voor de kinderen.

Enthousiaste teams
De oudervereniging bestaat uit verschillende teams en het Dagelijks Bestuur (DB):

Overleg en Facebook
Het DB en de coördinatoren van de OV hebben maandelijks een overleg. De notulen kun je op deze pagina downloaden. Op de kalender (of in de geprinte schoolagenda en de notulen) vind je de vergaderdata. Een OV-vergadering is openbaar en kun je dus altijd een keer bijwonen. Ook kun je lid worden van onze Facebookgroep: www.facebook.com/groups/OVhetgein.

Dit wil jij ook!
Hulp is altijd welkom! Wil je je ook aansluiten bij een van onze leuke teams, of wil je eerst meer informatie? Spreek ons aan op woensdagochtend in de centrale hal of stuur een mailtje naar [email protected].

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Mark Vlaanderen Oldenzeel (Nika groep 5B en Isis groep 1/2B)
Penningmeester: Jair da Silva (Noë groep 3B en Mika groep 1/2D)
Secretaris: Nancy Lijten (Noa groep 5B en Mila groep 1/2D)

Wij zijn verantwoordelijk voor de ov-vergaderingen eens per maand en dat alle teams met elkaar afstemmen. Wij helpen waar nodig en overleggen veel met de directie. 
 
Vanuit het team krijgen we versterking van Charlotte Wels en vanuit de MR is ook een ouder aanwezig. Vanuit PSZ ’t Opstapje is er een ouder om ervoor te zorgen dat er een rode lijn blijft lopen.  
 
Voorzitter: Mark Vlaanderen Oldenzeel 
Sinds: 2016
 
Penningmeester: Jair da Silva
Sinds: 2018
 
Secretaris: Nancy Lijten
Sinds: 2016
 
Al enthousiast geworden na het lezen van alle activiteiten? Of misschien heeft u een vraag of een ander goed idee dat de school nog mooier kan maken? Laat het ons weten! 
 
Contactgegevens
Mail: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/groups/OVhetgein

Bibliotheekteam

Coördinator: Snezana Popovic (Emilija groep 6A) & Fifamé Seedorf (D'Shainey groep 8B en Alicia groep 1/2D)

Het biebteam zorgt voor de rijkelijk gevulde bibliotheek. Deze ouders zorgen voor inkoop van nieuwe boeken en het belangrijkste; het uitlenen van de boeken aan de kinderen. Het leuke is dat je snel alle kinderen en leerkrachten op school leert kennen. Je weet welke boeken populair zijn en bent betrokken bij het verspreiden van de zwerfboeken. Er zijn nu 10 ouders die er samen voor zorgen dat de bibliotheek op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend geopend is. Dit kost eens in de twee weken een ochtend (08.30-11.45) en de indeling hiervan is in goed overleg. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar meer ouders zodat de bibliotheek altijd goed bezet is. 

Feestteam

Coördinator: Caroline Bajetto (Charlie groep 1/2A)

Wij zorgen ervoor dat de verschillende feesten gevierd kunnen worden. Zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en natuurlijk het beroemde jaarfeest. 
Wanneer je in deze commissie zit, ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor het versieren/opruimen. Je denkt mee over de invulling van de feesten. Je helpt indien nodig bij inkopen doen en verricht je hand en spandiensten op het jaarfeest. Heel divers dus! Hierdoor is ook de hoeveelheid tijd erg wisselend. Momenteel bestaat de feestcommissie uit 5 ouders, 1 teamleider en een aantal teamleden van de school. Lijkt het je wat om onze groep te versterken, laat het ons weten! 

Hygiëneteam

Coördinator: Madhoe Nandoe-Baldew (Naina groep 1/2E)

Een van de nieuwste teams. Momenteel probeert dit team het schoonmaakbeleid onder de loep te nemen. Het doel is om elke klas te voorzien van een schoonmaakbox. Ook willen we gaan kijken naar de schoonmaakcyclus, om te zien of daar winst te behalen valt. Dus heb je kennis en ervaring op dit gebied, en wil je helpen? Dan horen wij dit graag. 

Luizenteam

Coördinator: Snezana Popovic (Emilija groep 6A)

Na elke vakantie vindt er een controle plaats bij alle kinderen op luizen. Een korte, maar belangrijke taak. Want die kriebels wil niemand toch? We controleren en indien er neten (eitjes) geconstateerd worden geven we de kinderen een brief mee. Bij neten informeren we de leerkracht zodat die de ouders kan bellen. Kun je na elke vakantie een uurtje missen? Dan kunnen we je hulp goed gebruiken. 

PR&Communicatieteam

Coördinatoren: Amy Kouwenhoven (Puk groep 6B en Jimmy groep 1/2D),
Marloes van der Boom (Olivia groep 1/2B),
Nancy Lijten (Noa groep 5B en Mila groep 1/2D) &
Tessa van der Poel (Tijn groep 4B en Lisa groep 1/2E)

We zijn 2 jaar geleden gestart na een oproep op de Algemene Leden Vergadering dat het nodig was om de OV zichtbaarder te maken. We hebben hiervoor o.a. een enquête gemaakt, hebben we andere commissies geholpen bij het zoeken naar hulpouders, de besloten facebookgroep geopend en hebben het informatieboekje gemaakt voor nieuwe ouders. Ons doel voor is om de zichtbaarheid van de OV te vergroten, de ouderparticipatie te verhogen en waar nodig de communicatie aan te scherpen. Zo hebben we mogen helpen bij het maken van deze nieuwe website! Dus denk je ons te kunnen helpen horen wij het graag! 

 

Sportteam

Coördinator: Patrick Amahorseya (Jay groep 7A en Dean groep 4B)

De sportcommissie is op twee momenten in het jaar druk bezig. We organiseren het voetbaltoernooi in september en de avondvierdaagse in mei. We hebben veel contact met ouders en kinderen uit alle groepen en zorgen dat de kinderen lekker actief bezig zijn. Momenteel is er 1 enthousiaste teamleider die wel wat hulp kan gebruiken! Dus draag je sport een warm hart toe, dan zoeken we jou!