Bibliotheekteam

Coördinator: Snezana Popovic (Emilija groep 6A) & Fifamé Seedorf (D'Shainey groep 8B en Alicia groep 1/2D)

Het biebteam zorgt voor de rijkelijk gevulde bibliotheek. Deze ouders zorgen voor inkoop van nieuwe boeken en het belangrijkste; het uitlenen van de boeken aan de kinderen. Het leuke is dat je snel alle kinderen en leerkrachten op school leert kennen. Je weet welke boeken populair zijn en bent betrokken bij het verspreiden van de zwerfboeken. Er zijn nu 10 ouders die er samen voor zorgen dat de bibliotheek op dinsdag-, woensdag-, en vrijdagochtend geopend is. Dit kost eens in de twee weken een ochtend (08.30-11.45) en de indeling hiervan is in goed overleg. Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar meer ouders zodat de bibliotheek altijd goed bezet is.