Overblijf

Organisatie
De organisatie en uitvoering van het overblijven op onze school is in handen van de coördinator Vera Nieuwendaal met als eindverantwoordelijke de directie. 

Wij werken met een team van vaste medewerkers. Daarnaast zijn er nog inval-krachten die bij ziekte of andere afwezigheid van medewerkers waarnemen. Alle TSO medewerkers zijn in het bezit van een VOG (bewijs van goed gedrag) verklaring. Zoveel mogelijk zijn alle TSO krachten in het bezit van een certificaat “overblijfbegeleider” of een ander relevant certificaat of diploma. Jaarlijks volgen we één of meerdere cursussen of opleidingen. We zullen er alles aan doen om de overblijf op onze school zo professioneel en prettig mogelijk te realiseren.

Er zijn op de overblijfdagen gemiddeld 25 TSO krachten aanwezig, verdeeld over de diverse groepen. Iedere groep heeft zoveel mogelijk vaste begeleiding.

Gouden ster TSO-voorbeeldschool
Vanaf 12 januari 2018 zijn wij bekroond met een gouden ster als TSO-voorbeeldschool. Deze benoeming houdt in dat we aan de criteria voor professionaliteit voldoen. U kunt via de website www.tso-voorbeeldschool.nl hier meer over lezen. Dit is zichtbaar door de stickers op de ramen/deuren van de school.

Kosten
Het overblijven van uw kind kost € 2,00 per keer.
U kunt hiervoor een bedrag contant betalen. Ook is het mogelijk om bij ons via de pinautomaat te betalen. Dit kan iedere week op woensdagochtend van 8.30 uur tot 9.00 uur in de centrale hal van het hoofdgebouw. Het is ook mogelijk te betalen via de bank. U maakt het bedrag in veelvoud van €2,00 over op NL 20 INGB 0659370158 ten name van Stichting Absa inzake Het Gein, onder vermelding van de naam van uw kind en de klas. Indien u hiervan gebruik maakt, dient u er wel rekening mee te houden dat de termijn van overschrijving en verwerking ongeveer 1 week kan duren. Wij verwachten, dat er bij pin, contant en/of bank betalingen vooruit betaald wordt.

Aanmelden voor de TSO
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Om uw kind gebruik te kunnen laten maken van de overblijfvoorziening verwachten wij van u een inschrijfformulier, waarmee u uw kind bij ons aanmeldt. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de TSO coördinator of download het formulier hier. Ieder nieuw schooljaar geven wij een inschrijfformulier met de kinderen mee om de gegevens in te vullen, zodat wij beschikken over de actuele informatie. Op het inschrijfformulier staan de dagen dat uw kind verwacht kan worden. Als uw kind plotseling afwezig mocht zijn kunnen wij actie ondernemen en contact met u opnemen. Ook verzoeken wij u om uw e-mailadres aan ons door te geven, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van het actuele saldo van de TSO tegoeden/ tekorten van uw kind.

Meer informatie
Download hier het uitgebreide TSO-boekje.