Download deze gids als PDF

De schoolarts, ouder- en kind centrum en de schooltandarts


Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 19 jaar. We zijn er dus ook voor uw kind! Wij werken samen met het Ouder- en Kind team verbonden aan de school.

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?

 • Gezondheidsonderzoek 5-jarigen
  U ontvangt van ons een brief met een datum waarop de doktersassistent op school is voor het onderzoek. Bij deze brief ontvangt u ook een inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst over uw kind.
  De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die zijn geboren in 2014 de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Een aantal kinderen wordt daarna nog opgeroepen voor aanvullend onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 • Gezondheidsonderzoek 10-jarigen
  U wordt met uw kind, geboren in 2009, uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind en te kijken naar de groei (wegen en meten). Bij deze uitnodiging zit een inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst over uw kind.
 • Vaccinatie 9-jarigen
  Alle kinderen die geboren zijn in 2010 krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: BMR (bof, mazelen, rodehond) en DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd.
 • HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes 
  Alle meisjes die in 2019 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker.

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen heeft, bijvoorbeeld over het gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen.
Bovendien hebben wij zitting in en nemen wij deel aan het zorg breedte overleg (ZBO) van school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim, of spraak-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken, meldt school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf.

Kirsten Lindeman
Jeugdgezondheidszorg Amsterdam
T. (020) 555 5962
[email protected]


Ouder- en kind centrum (OKC) en ouder- en kind team (OKT)

In het Ouder- en kind centrum (OKC) kunnen ouders en kinderen terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. . Ieder OKC heeft een Ouder en kind team ( OKT).
Het OKC is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en opvoedadviseurs. Veel mensen kennen het Ouder- en kind centrum als voortzetting van het consultatiebureau waar kinderen vaccinaties krijgen en waar ze worden gewogen en gemeten. Dat doen we nog steeds in het OKC. Maar het aantal diensten is sterk uitgebreid.
Zo kunt u in het OKC een opvoedadviseur en kinderdiëtist raadplegen, opvoedcursussen volgen en bijvoorbeeld workshops over pesten op school. Verder werken de Ouder- en Kind centra samen met logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten. Het OKC Gaasperdam heeft een Speel-o-theek waar ouders en kinderen kunnen spelen of spellen lenen. Het OKC richt zich op kinderen van alle leeftijden. Het aanbod voor kinderen vanaf 4 jaar organiseert het OKC veelal in samenwerking met scholen.

Vragen? Problemen? Afspraak maken? Komt u gerust langs in het Ouder en Kind centrum bij u in de buurt. U kunt ook mailen naar [email protected] of bellen naar (020) 555 5961.

De jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, schoolarts en schoolverpleegkundige) is ook bereikbaar via (020) 555 5961 of via e-maildres: [email protected]. Voor meeri nformatie over de jeugdgezondheidszorg of wat de jeugdarts en de sociaal verpleegkundige JGZ voor u kunnen betekenen, kijkt u op de website van de GGD: www.gezond.amsterdam.nl.  

Aan deze school zijn verbonden:

 • Jeugdartsen Kirsten Lindeman en Chantal Calis
 • Ouder en kindadviseur Miriam Glimmerveen
 • Jeugdpsycholoog Sandra Kortekaas
 • Sociaal verpleegkundige Nathalie Wilson

Het OKC Gaasperdam is gevestigd:
Reigersbos 309
1107 EZ Amsterdam
T. (020) 252 5656

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag spreekuur SAG, Consultatiebureau en GGD/JGZ van 08:30-17:00 uur. 
Maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag van 09:30-11:30 uur, Ouder- en peuterinloop van Swazoom.
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13:30-16:30 uur, Speel-O-theek.


De schooltandarts / Jeugdtandverzorging Amsterdam

Onze schooltandarts Jellie Joren en haar assistente Pearl van Vliet komen twee keer per jaar op school.
Alleen met toestemming van de ouders/verzorgers kunnen de kinderen door de schooltandarts gecontroleerd en behandeld worden. Hiervoor vult u (eenmalig) een toestemmingskaart in die u ontvangt via de school of als de tandarts op school aanwezig is. De aangesloten kinderen kunnen in geval van nood, bijv. bij plotselinge kiespijn, het  hele jaar bij de jeugdtandarts terecht.
Bij vragen of bij pijnklachten kunt u bellen met (020) 616 6332 JTVA (Jeugdtand Verzorging Amsterdam) of 06 4436 3970 (alleen bereikbaar van 08:30-15:15 uur).
Zie ook www.jtv-amsterdam.nl