Download deze gids als PDF

De schoolarts, ouder- en kind team en de schooltandarts


Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Mijn kind is veel kleiner dan klasgenootjes, is dat normaal? Ik vind het zo lastig om grenzen te stellen voor mijn kind, hoe kan ik dat verbeteren? Mijn kind kan moeilijk meekomen met sport en behendigheidsspelletjes op school, kan ik daar wat aan doen? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij Jeugdgezondheidszorg.

Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 12 jaar. We zijn er dus ook voor uw kind! Wij werken samen met het Ouder- en Kind team verbonden aan de school.

Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten?

 • Gezondheidsonderzoek 5-jarigen
  U ontvangt van ons een brief met een datum waarop de doktersassistent op school is voor het onderzoek. Bij deze brief ontvangt u ook een inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst over uw kind.
  De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die zijn geboren in 2016 de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Een aantal kinderen wordt daarna nog opgeroepen voor aanvullend onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 • Gezondheidsonderzoek 10-jarigen
  U wordt met uw kind, geboren in 2011, uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind en te kijken naar de groei (wegen en meten). Bij deze uitnodiging zit een inlogcode voor het invullen van een digitale vragenlijst over uw kind.
 • Vaccinatie 9-jarigen
  Alle kinderen die geboren zijn in 2012 krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: BMR (bof, mazelen, rodehond) en DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd.
 • HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes 
  Alle meisjes die in 2021 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker.

Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen heeft, bijvoorbeeld over het gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen.
Bovendien hebben wij zitting in en nemen wij deel aan het zorg breedte overleg (ZBO) van school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim, of spraak-, motorische of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken wordt dat altijd eerst overlegd met ouders.

Nathalie Wilson (jeugdverpleegkunde) enJyoti Mathoerapersad (jeugdarts)
Jeugdgezondheidszorg Amsterdam

GGD Amsterdam

T. (020) 555 5961

[email protected]

Reigersbos 309, 1107 EZ Amsterdam

ggd.amsterdam.ml

Ouder- en Kind team op de basisschool
In het Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kind team verbonden. Heeft u vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u altijd terecht bij de ouder-en kind adviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kind team terecht. Zij zijn onafhankelijk van de school. Vragen kunnen gaan over uw kind (bv eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie ( denk aan verlies, scheiding of ruzie).
Het OKT is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en opvoedadviseurs. Verder werken we samen met logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen en scholen. Veel mensen kennen het als voortzetting van het consultatiebureau waar kinderen vaccinaties krijgen en waar ze worden gewogen en gemeten. Dat doen we nog steeds. Maar het aantal diensten is sterk uitgebreid.
Zo kunt u bij het OKT een opvoedadviseur en kinderdiëtist raadplegen, begeleiding van de jeugdpsycholoog aanvragen of diverse kind- of oudertrainingen volgen. U kunt ook bij de ouder- en kindadviseur terecht voor het aanvragen van sport- en cultuurfonds.Kijk voor meer informatie over ons aanbod op www.oktamsterdam.nl

Loop eens binnen bij de ouder- en kind adviseur, of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijkt u dan wat er speelt en wat bij u past. U kunt ook mailen naar [email protected] of bellen naar (020) 555 5961. U kunt ook langsgaan bij het Ouder- en Kind team in uw wijk, Reigersbos 309. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Miriam Glimmerveen, de ouder en kindadviseur verbonden aan deze school, [email protected] tel 06-13838022.


De schooltandarts / Jeugdtandverzorging Amsterdam

Onze schooltandarts, Jellie Joren, en haar assistente, Mirelle van Wielink, komen twee keer per jaar op school.
Alleen met toestemming van de ouders/verzorgers kunnen de kinderen door de schooltandarts gecontroleerd en behandeld worden. Hiervoor vult u (eenmalig) een toestemmingskaart in die u ontvangt via de school of als de tandarts op school aanwezig is. De aangesloten kinderen kunnen in geval van nood, bijv. bij plotselinge kiespijn, het  hele jaar bij de jeugdtandarts terecht.
Bij vragen of bij pijnklachten kunt u bellen met (020) 616 6332 JTVA (Jeugdtand Verzorging Amsterdam) of 06 4436 3970 (alleen bereikbaar van 08:30-15:15 uur).
Zie ook www.jtv-amsterdam.nl