Voor ouders

Hoe worden ouders betrokken en geïnformeerd?

Ouderparticipatie speelt op onze school een belangrijke rol. Dat is terug te zien in de oudercommissie en de medezeggenschapsraad. Vele activiteiten in en om de school voor de kinderen kunnen dankzij deze participatie gerealiseerd worden. Om de ouders zo betrokken mogelijk te houden, ligt er een belangrijke taak van ons als school om hen goed te informeren. Daar zijn meerdere, uiteenlopende contactmomenten voor.

Social Schools

Social Schools is het communicatiemiddel waarmee de school met u communiceert. U ontvangt via Social Schools informatie van de leerkracht, de nieuwsbrief, u kunt intekenen voor de tien minuten gesprekken en u kunt zelfs een ziekmelding doorgeven. Ook de actuele agenda kunt u terugvinden via de link ‘kalender’ in Social Schools. Mocht u er niet uitkomen met het activeren of u komt er niet uit, dan helpt onze administratie u graag verder.

De nieuwsbrief

We streven ernaar om iedere maand een nieuwsbrief via Social Schools te versturen. In de nieuwsbrief treft u informatie aan over het beleid van de school, activiteiten in de school en onderwijsontwikkelingen.

Kennismaking eerste weken

In de eerste weken van het schooljaar wordt er een kijkdag georganiseerd waarbij ouder(s) en/of verzorger(s) een kijkje in de klas kunnen nemen. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor het eerste kennismakingsgesprek met de ‘huidige’ leerkracht (1 t/m 7). Hiervoor ontvangt u een kennismakingsformulier dat u en uw kind invullen voorafgaand aan het gesprek. U ontvangt elk schooljaar in de eerste weken de powerpointpresentatie met alle informatie van de klas (groep 1 t/m 7).

Voor de groepen 8 is er een aparte avond met aandacht voor de informatie over het voortgezet onderwijs en de procedure die tijdens het schooljaar gevolgd moet worden (Kernprocedure).

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.