Gedragsverwachtingen & Breinhelden

Veilig & prettig

Het is de taak van ons allen om samen te werken aan een plezierige tijd zodat de kinderen met plezier naar school gaan. Het is van groot belang dat een kind zich op school veilig en prettig voelt.

 
Sociale opbrengsten 
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met elkaar om te gaan en om bij te dragen aan de samenleving. Vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Dankzij deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op deze manier positief deel aan de maatschappij. 
  
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Een positief kritische houding. 
  
Wij vinden het belangrijk kinderen te leren om verantwoordelijkheid te nemen. Zoals voor inzet, gedrag, omgaan met anderen en de wereld om hen heen. We leren kinderen samenwerken en om te gaan met verschillen. Met de opkomst van nepnieuws en de invloed van social media besteden we aandacht aan het ontwikkelen van een positief kritische houding en fijne onderlinge verstandhouding onderling op dit gebied. 
  
 
Breinhelden
  
Executieve functies (EF) zijn de uitvoerende functies van ons brein; ze regelen dat we taken uitvoeren en hoe wij dat doen. Het zijn de functies die wij nodig hebben om ons gedrag te sturen, zoals aandacht vasthouden, flexibiliteit, doelgericht doorzetten en emotieregulatie. Belangrijke functies dus voor kinderen om te versterken! 
Om kinderen hierin mee te nemen en de EF te versterken maken wij gebruik van de methode: ‘Breinhelden’.  
Breinhelden heeft de EF vertaald naar breinkrachten zoals bijvoorbeeld de ‘Doorzetkracht’ (volgehouden aandacht) en ‘Gevoelskracht’ (emotieregulatie).  
Samen met de breinhelden Effi en Furon leren de kinderen op een speelse manier hoe zij hun breinkrachten kunnen trainen en inzetten in de klas. 
  
Tevens bieden de EF een kapstok om gedrag te observeren, te analyseren en van daar uit samen met het kind op zoek te gaan naar een oplossing. 
Omdat EF essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag maakt juf Dagmar (gedragsspecialist) binnen de individuele begeleiding daarom ook veel gebruik van een verdiepte versie van Breinhelden.  
Gedragsverwachtingen 
  
Omdat kinderen vijf dagen per week naar school gaan, neemt het een belangrijke plaats in binnen hun nog jonge leven. Daardoor is het van groot belang dat kinderen zich ook sociaal-emotioneel ontwikkelen.  
Als school streven wij een fijn schoolklimaat na waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. Door veel aandacht te besteden aan groepsvorming en kennismaking, ontstaan er positieve gedragsnormen in de groep.  
  
Gedragsvaardigheden zijn niet in één les per week aan te leren, daarom kiezen wij er voor om zonder vooropgestelde methode te werken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.  
Dit doen we door middel van gedragsverwachtingen te stellen. Eénmaal in de twee weken wordt er een nieuwe gedragsverwachting geïntroduceerd die door de hele school wordt gehanteerd.  
De gedragsverwachtingen zijn opgesteld door het team, vanuit de drie kernwaarden:  
  • Respect 
  • Veiligheid  
  • Verantwoordelijkheid
 
Doordat er door de hele school dezelfde verwachtingen gesteld worden, weten onze leerlingen te allen tijden wat er van hen verwacht wordt en wat zij, omgekeerd, van de leerkrachten en andere teamleden kunnen verwachten.  
Om de ontwikkeling te monitoren en zicht te houden op ontwikkelpunten voor de school nemen we vragenlijsten af. De vragenlijsten zijn onderdeel van het leerlingvolgsysteem Leerling In Beeld (LiB) van CITO en worden door de leerkrachten en leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ingevuld.  
  
De bewustwording vanuit deze vragenlijsten kan in sommige gevallen de ingang zijn om met kinderen in gesprek te gaan over hun gedrag. Het is de taak van ons allen om samen te werken aan een plezierige sfeer zodat kinderen met plezier naar school gaan. Het is van groot belang dat een kind zich op school veilig en prettig voelt. Dit is een voorwaarde om tot optimale ontwikkeling op alle vlakken te komen. Ook blijft de school zo de mogelijkheid openhouden om aan het eind van het schooljaar de parallelgroepen opnieuw samen te stellen.  

Meer informatie?

Download onze schoolgids.

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.

Voeg je koptekst hier toe