KiVa

Veilig & prettig

Het is de taak van ons allen om samen te werken aan een plezierige tijd zodat de kinderen met plezier naar school gaan. Het is van groot belang dat een kind zich op school veilig en prettig voelt.

 

Omdat kinderen vijf dagen per week naar school gaan, neemt het een belangrijke plaats in binnen hun nog jonge leven. Daardoor is het van groot belang dat kinderen zich ook sociaal-emotioneel ontwikkelen. Voor die sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij de KiVa-methode. Ieder kind heeft tenslotte recht op een fijne schooltijd.

 

KiVa heeft als doel te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin leerlingen zich prettig voelen, met plezier naar school gaan en tot betere schoolprestaties komen. Door veel aandacht te besteden aan groepsvorming en kennismaking, ontstaan er positieve gedragsnormen in de groep. Negatief gedrag wordt gezamenlijk afgekeurd waardoor leerlingen dit minder vertonen. Daarmee ligt de nadruk van KiVa op een preventieve aanpak. Een preventieve aanpak, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is het meest effectief bij het tegengaan van pesten en het versterken van de sociale veiligheid op school. Mocht het toch misgaan, dan worden deze problemen met de curatieve onderdelen van KiVa opgelost.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Een positief kritische houding.


Wij vinden het belangrijk kinderen te leren om verantwoordelijkheid te nemen. Zoals voor inzet, gedrag, omgaan met anderen en de wereld om hen heen. We leren kinderen samenwerken en om te gaan met verschillen. Met de opkomst van nepnieuws en de invloed van social media besteden we aandacht aan het ontwikkelen van een positief kritische houding en fijne onderlinge verstandhouding onderling op dit gebied.

Meer informatie?

Download onze schoolgids.

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.