Onze Visie & Missie

Belangrijkste kernwaarden voor onze school zijn:

"Ik werk nu bijna 30 jaar op het Gein en het verveelt nooit. Zo fijn om de nieuwe generatie vooruit te helpen, iedere dag weer. Dat geeft zo ongelofelijk veel voldoening."
Meester Ruud, groep 7/8A

Visie & Missie

Op onze school geloven wij in de unieke talenten, mogelijkheden en potentie van ieder kind. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te helpen en te ondersteunen om de beste versie van zichzelf te worden. Dit geldt voor onze leerlingen, maar óók voor ons kundig en betrokken onderwijsteam.

Wij bieden een veilige, stimulerende en rijke leeromgeving, die aan verschillende leerstijlen en behoeften recht doet. Wij maken gebruik van effectief bewezen lesmodellen om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en handelen naar de nieuwste pedagogische inzichten. Wij werken samen met ouders, externe deskundigen en de omgeving om ons onderwijs te optimaliseren.

Meer informatie?

Download onze schoolgids.

Saamhorigheid

Wij beschouwen onze leerlingen als de volgende generatie wereldburgers. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zorg te dragen voor de omgeving en voor elkaar en samenwerkend leren. Kinderen uit de hogere leerjaren assisteren regelmatig in de lagere leerjaren, door bijvoorbeeld kinderen te begeleiden bij sportdagen of andere evenementen. Ook delen ze hun eigen vaardigheden tijdens leeractiviteiten zoals tutorlezen. Daarnaast worden de leerlingen deelgenoot gemaakt van de dagelijkse onderhoudstaken binnen de school, zoals het helpen van de conciërge of het organiseren en ordenen van de speelmaterialen.

Het Gein is een echte buurtschool en deze functie vervullen wij met trots. Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de school. Ouders kunnen deelnemen aan diverse commissies waarin zij kunnen meedenken en meehelpen bij allerlei schoolgerelateerde zaken. Denk hierbij aan festiviteiten, het beheer van de bibliotheek, het onderhouden van het schoolgebouw of zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Aan het einde van elk schooljaar wordt er een feest georganiseerd waar alle (oud)leerlingen, ouders en omwonenden welkom zijn. Het contact met ouders, externen en leerlingen is open en laagdrempelig.

Bewust gezond

Wij vinden het belangrijk om kinderen te onderwijzen over een gezonde levensstijl, zodat zij zelf ook gezondere keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het essentieel dat ieder kind, binnen zijn of haar mogelijkheden, op een speelse wijze kennismaakt met verschillende manieren en mogelijkheden van bewegen. Dat wordt niet alleen in de vorm van lessen gepresenteerd, maar het wordt ook in ons handelen naar de kinderen uitgedragen.

Meer lezen over bewegen?

Autonomie

Door in het leerproces de nadruk te leggen op autonomie krijgen leerlingen de regie over hun eigen leren en ontwikkeling. Wij richten ons onderwijs zo in dat leerlingen eigenaarschap ontwikkelen. Dat zorgt voor actieve en betrokken leerlingen en hoge leerresultaten. Om meer aandacht voor onze leerlingen te krijgen, maken we gebruik van kindgericht onderwijs (Oog voor ieder kind). Daarnaast is er binnen onze moderne onderwijsmethoden veel aandacht voor zogenaamde metacognitie. Dit ‘denken over denken’ leert kinderen om te reflecteren op hun eigen gedachten, handelingen en leren.

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.