Leerlingvolgsysteem & Rapport

Tussentijdse toetsen en leerlingvolgsysteem

Leerlingen krijgen in de groepen 3 t/m 8 te maken met twee verschillende toetsen: methode-afhankelijke toetsen en methode-onafhankelijke toetsen. Het verschil hiertussen is of de toets gemaakt wordt op basis van de lesstof die de kinderen via de methodes op school aangeboden krijgen (afhankelijk) of via algemene instanties, zoals Cito (onafhankelijk).

Leerlingvolgsysteem

We registreren de resultaten van deze waarnemingen en toetsen in ons leerlingvolgsysteem (LVS). Na elke toetsperiode praten de interne begeleider en de leerkracht over de ontwikkeling van de groep. Als er specifieke vragen zijn over hoe een individuele leerling zich ontwikkelt, dan pakken de Interne Begeleider en de leerkracht dat samen op. Dankzij deze overlegmomenten kunnen we het onderwijs bijsturen, zowel voor de hele klas als voor individuele leerlingen, als dat nodig is.

Gesprekken en rapporten

Een overzicht van de tienminutengesprekken wordt aan het begin van het schooljaar in de kalender en in de nieuwsbrief vermeld.

Voor de groepen 1 t/m 6 geldt dat ouders drie keer per jaar worden uitgenodigd voor een tienminutengesprek. Voor de groepen 7 geldt twee keer een tienminutengesprek en één keer het voorlopig adviesgesprek. Dit gebeurt telkens na de groepsbesprekingen en/of een toetsperiode. Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken.

De oudste kleuters die doorgaan naar groep 3, krijgen voor het eerst een rapport in juni. Dat rapport wordt besproken met de ouders en meegegeven tijdens het tienminutengesprek.

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.