MR & GMR

Medezeggenschaps­raad

De medezeggenschapsraad (MR) bij Het Gein bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Zij adviseren de directie op gevraagde en ongevraagde basis bij verschillende onderwerpen en beleidspunten. Ouders en teamleden hebben via de MR de mogelijkheid om mee te denken, te praten en beslissingen te nemen over de toekomst van de school. De MR bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het bestuur en de directeur.


De MR komt zes keer per jaar bij elkaar. Vergaderingen zijn voor een gedeelte mét en een gedeelte zónder de aanwezigheid van de directie.

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.