Wie zijn wij

Belangrijkste kernwaarden voor onze school zijn:

"Ik werk nu bijna 30 jaar op het Gein en het verveelt nooit. Zo fijn om de nieuwe generatie vooruit te helpen, iedere dag weer. Dat geeft zo ongelofelijk veel voldoening."
Meester Ruud, groep 7/8A

Visie & Missie

Op onze school geloven wij in de unieke talenten, mogelijkheden en potentie van ieder kind. Wij zien het als onze taak om onze leerlingen te helpen en te ondersteunen om de beste versie van zichzelf te worden. Dit geldt voor onze leerlingen, maar óók voor ons kundig en betrokken onderwijsteam.

 

Wij bieden een veilige, stimulerende en rijke leeromgeving, die aan verschillende leerstijlen en behoeften recht doet. Wij maken gebruik van effectief bewezen lesmodellen om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen en handelen naar de nieuwste pedagogische inzichten. Wij werken samen met ouders, externe deskundigen en de omgeving om ons onderwijs te optimaliseren.

Meer informatie?

Download onze schoolgids.

Bewust gezond

Wij vinden het belangrijk om kinderen te onderwijzen over een gezonde levensstijl, zodat zij zelf ook gezondere keuzes kunnen maken. Daarnaast vinden wij het essentieel dat ieder kind, binnen zijn of haar mogelijkheden, op een speelse wijze kennismaakt met verschillende manieren en mogelijkheden van bewegen. Dat wordt niet alleen in de vorm van lessen gepresenteerd, maar het wordt ook in ons handelen naar de kinderen uitgedragen.

Saamhorigheid

Wij beschouwen onze leerlingen als de volgende generatie wereldburgers. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om zorg te dragen voor de omgeving en voor elkaar en samenwerkend leren. Kinderen uit de hogere leerjaren assisteren regelmatig in de lagere leerjaren, door bijvoorbeeld kinderen te begeleiden bij sportdagen of andere evenementen. Ook delen ze hun eigen vaardigheden tijdens leeractiviteiten zoals tutorlezen. Daarnaast worden de leerlingen deelgenoot gemaakt van de dagelijkse onderhoudstaken binnen de school, zoals het helpen van de conciërge of het organiseren en ordenen van de speelmaterialen.

 

Het Gein is een echte buurtschool en deze functie vervullen wij met trots. Wij hechten veel waarde aan ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de school. Ouders kunnen deelnemen aan diverse commissies waarin zij kunnen meedenken en meehelpen bij allerlei schoolgerelateerde zaken. Denk hierbij aan festiviteiten, het beheer van de bibliotheek, het onderhouden van het schoolgebouw of zitting nemen in de medezeggenschapsraad. Aan het einde van elk schooljaar wordt er een feest georganiseerd waar alle (oud)leerlingen, ouders en omwonenden welkom zijn. Het contact met ouders, externen en leerlingen is open en laagdrempelig.

Toon meer

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs of gymles is, net zoals alle andere vakken, een leervak. Leerlingen krijgen op een gestructureerde manier les die passend is bij de leeftijd. Alle kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd, in een veilig en pedagogisch klimaat. Daardoor worden ze niet alleen motorisch geschoold, maar leren ze ook om rekening te houden met anderen. Op Het Gein geeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan alle klassen. Bij de kleuters (groepen 1/2) beschikt Het Gein over een speelzaal die speciaal is ingericht op de doelgroep. Zij krijgen één keer in de week les van de vakleerkracht en daarnaast nog minimaal één keer in de week van de groepsleerkracht.


De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van de vakleerkracht.
Doordat Het Gein geen beschikking heeft over een eigen gymzaal, vinden deze lessen plaats in de gymzaal van basisschool de Ster en de Regenboog. De groepen 3 en 4 gaan hier lopend naar toe en de hogere groepen gaan op de fiets.

Jump-in

Wij zijn een officiële Jump-in-school. Dit is een (preventie)programma vanuit de gemeente Amsterdam, dat gericht is op het stimuleren van gezonde voeding, sport- en bewegen op school. Mede hierdoor zijn de volgende onderdelen gewaarborgd:

 • In alle klassen wordt aandacht besteed aan wat een gezonde voeding en levensstijl inhouden
 • We nemen de ouders mee in onze visie hierop. Ieder schooljaar is het een vast onderdeel
  van de ouderavond en de maandelijkse nieuwsbrief.
 • Er zijn duidelijke afspraken over eten en drinken op school. Kinderen drinken water,
  thee of melk en eten tijdens het 10-uurtje groente of fruit. De lunch is gezond (bruine boterhammen met gezond beleg) en de traktaties zijn verantwoord.
 • Alle groepen krijgen twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent. Voor de jongere kinderen zijn er extra beweegmomenten in de inpandige speelzaal.
 • Het schoolplein is ingericht om kinderen uit te nodigen om te bewegen. Over het hele plein zijn, in samenwerking met Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation, lijnen en kleurvlakken aangebracht volgens de richtlijnen van PLAYgrounds. Diverse klimtoestellen, de BeweegTegels en een grote kar gevuld met allerlei spelmaterialen zorgen voor extra motivatie om te bewegen.
 • De lessen bewegingsonderwijs zijn zo ingericht dat ieder kind kan worden uitgedaagd op zijn eigen niveau.
 • Jaarlijks wordt de 4-vaardigheden scan afgenomen. In combinatie met observaties van de vak- en groepsleerkracht krijgen we daarmee een goed inzicht in de motorische vaardigheden van een kind. Bij een achterstand kunnen kinderen uitgenodigd worden voor een extra uur gym (Gym+) of krijgen, na overleg met ouders, extra oefeningen bij onze oefentherapeut.
 • Vanuit de GGD worden kinderen op vijf- en tienjarige leeftijd opgeroepen om gemeten en gewogen te worden.
 • Als Jump-in school doen wij een extra meting in groep 4 (7-8 jaar).

Meer lezen over hoe wij onze leerlingen helpen met hun ontwikkeling?

Historie

Eind jaren ‘80 is er hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe Amsterdamse wijk Gein. Men heeft de lessen geleerd van de minder geslaagde hoogbouw in de Bijlmer en besluit het voor Gein anders aan te pakken. Door toedoen van de bevlogen wethouder Jan Schaefer krijgen de buurten Gein III en Gein IV een totaal ander karakter dan de rest van Zuidoost. De straatnamen van Gein worden niet volgens het alfabet ingedeeld, zoals de rest van Zuidoost, maar zijn vernoemd naar verzetshelden en prominente wethouders van Amsterdam. Ook komen er voornamelijk eengezinswoningen te staan in een groene omgeving, met veel speelruimte. Daarmee wordt het een uitnodigende plek voor jonge gezinnen, die er in groten getale komen wonen. Die eerste ouders van de wijk besluiten kort daarna in 1987 een buurtschool voor hun kinderen op te richten.
Vanaf het moment dat de schooldeuren open gaan, vervult Het Gein een onmisbare functie voor haar omgeving. Een zeer groot deel van de kinderen uit de buurt krijgt les op Het Gein. Daarmee is de school een mooie afspiegeling van het multiculturele Gein en haar inwoners.


Sinds de oprichting is de functie van Het Gein alleen maar toegenomen. Met als gevolg dat ouders/schoolleiders in 2009 de scholengroep ABSA zijn begonnen. Naast Het Gein zijn nog vijf andere scholen bij ABSA aangesloten, te weten:

De Zevensprong
ABBS Elzenhagen
Piet Hein
ABBS Het Podium
ABBS De Zuiderzee

Hoewel deze zes scholen onder de paraplu van één bestuur vallen, is er veel ruimte voor vrijheid, autonomie en eigenheid op elke school. Het is die insteek, in combinatie met de participatie vanuit ouders, die ervoor zorgt dat we kwalitatief onderwijs voor iedere leerling kunnen verzorgen. Dat hebben we in het verleden gedaan en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen.

Ons team wil dat jouw kind zich kan ontwikkelen in een veilige omgeving waar hij of zij zicht écht thuis voelt.

Atika
Directeur
Martin
Conciërge
Matthijs
Vakleerkracht gymnastiek
Susanne
Vakleerkracht gymnastiek kleuters
Kiki
Interne begeleiding groepen 1 t/m 4
Natasja
Interne begeleiding groepen 5 t/m 8
Mirjam
Lerares BeVo
Cora
Administratie
Yvonne
Lerares groep 1/2A
Lianne
Lerares groep 1/2A

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.