Jump In

Een gezonde levensstijl

Wij zijn een officiële Jump-in-school. Dit is een (preventie)programma vanuit de gemeente Amsterdam, dat gericht is op het aanmoedigen van gezonde voeding en sport- en bewegen op school. Dat houdt in dat er in alle klassen aandacht besteed wordt aan wat een gezonde levensstijl inhoudt. Er zijn duidelijke afspraken over (gezond) eten en drinken op school en alle groepen krijgen twee keer per week 45 minuten bewegingsonderwijs. Zelfs het schoolplein is, in samenwerking met Schoolplein14 van de Johan Cruyff Foundation, ingericht om beweging te stimuleren.

Bewegingsonderwijs

Op Het Gein geeft een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan alle klassen. Bij de kleuters (groepen 1/2) beschikt Het Gein over een speelzaal die speciaal is ingericht op de doelgroep. Zij krijgen één keer in de week les van de vakleerkracht en daarnaast nog minimaal één keer in de week van de groepsleerkracht.


De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer in de week les van de vakleerkracht.

Doordat Het Gein geen beschikking heeft over een eigen gymzaal, vinden deze lessen plaats in de gymzaal van basisschool de Ster en de Regenboog. De groepen 3 en 4 gaan hier lopend naar toe en de hogere groepen gaan op de fiets.

Broodtrommel

Als Jump-in-school vinden wij het belangrijk dat de kinderen gezond eten. Daarom drinken we tijdens de pauzes water uit de kraan, melk of thee zonder suiker en/of zoetstoffen. Ook vragen we ouders om elke dag aan hun kind één stuk fruit, groente en/of een bruine boterham (geen zoet beleg) mee te geven. Zo kunt u voor de lunch (bij voorkeur) bruin brood met gezond beleg meegeven eventueel aangevuld met groente, fruit, noten of yoghurt.

We stimuleren de kinderen om op te eten wat ze hebben meegebracht. We vragen ouders dan ook om niet te veel mee te geven, maar datgene wat de kinderen ook daadwerkelijk kunnen opeten.

Contact

We komen graag in contact, je kan ons altijd bellen of mailen. Maar via het onderstaande contactformulier kan je ook een vraag stellen.